دلگویه خانم نظیری از حضور خود در جلسات هيئت

به نام خدا

همسر بنده خیلی اهل هيئت نبودند ولی از زمان آشنایی با مهدیه یوسف زهرا (عج) عاشقانه از کار های شخصی خود میگذشتند و خود را اول وقت به جلسه هيئت می رساندند.

یکی از روز های هيئت در سفر بودیم که با تمام اصرار های اقوام ایشون حرکت کردن به طرف هيئت و حتی برای عوض کردن لباس هم به منزل نرفتند و در پاسخ سوال بنده گفتند که نمی خواهم یک لحظه از ساعات هيئت را از دست بدهم.

((منتظر دلگویه های بعدی ما باشید))

 

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.