دلگویه خانم صیدآبادی از خادمی در مهدیه یوسف زهرا(عج)

بهترین محرم برای من اون سالی بود که تو هيئت خادمی کردم .اون سال آقای ناصری به من گفتند که در این راه متوسل به حضرت فضه بشوم و در مورد ایشون مطالعه کنم. با توسل به خانم فضه هر کاری داخل هيئت انجام میدادم.
برام شیرین تر شده بود و اتفاق شیرین دیگه ای که اون سال برام افتاد این بود که یه شب تو هيئت من برای اولین بار بود که دست مادرم بوسیدم.
((منتظر دلگویه های بعدی ما باشید))

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.