دلگویه خانم محمدیان از اولین روز حضور خود در مهدیه یوسف زهرا(عج)

به نام خدا
من اولین بارم بود که به مهدیه یوسف زهرا (عج) میومدم . نوحه خوانی و شور و عشقی که در عزاداری و سینه زنی گریه کنان آقا دیدم بسیار منو به وجد آورد.
((منتظر دلگویه های بعدی ما باشید))

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.