دلگویه خانم صیدآبادی از خادمی در مهدیه یوسف زهرا(عج)

بهترین محرم برای من اون سالی بود که تو هيئت خادمی کردم .اون سال آقای ناصری به من گفتند که در این راه متوسل به حضرت فضه بشوم و در مورد ایشون مطالعه کنم. با توسل به خانم فضه هر کاری داخل هيئت انجام میدادم. برام شیرین تر شده بود و اتفاق شیرین…

دلگویه خانم نظیری از حضور خود در جلسات هيئت

به نام خدا همسر بنده خیلی اهل هيئت نبودند ولی از زمان آشنایی با مهدیه یوسف زهرا (عج) عاشقانه از کار های شخصی خود میگذشتند و خود را اول وقت به جلسه هيئت می رساندند. یکی از روز های هيئت در سفر بودیم که با تمام اصرار های اقوام ایشون حرکت کردن…

دلگویه خانم امیرشادبر از شب اول محرم سال 1395

بسم الله الرحمن الرحیم سال 1395 در شب اول محرم هيئت با حال و هوای خاصی شروع شد.در هيئت نشسته بودم و با دوستانم صحبت میکردم که خانم ناصری با تعدادی دستبند به سمت ما آمدند . هر یک از ما دستبندی با نیت انتخاب کرده و برداشتیم . بنده از اول…

دلگویه خانم محمدی متولد سال 1366 در شب اول محرم سال 1396

در سینه ام ولای شما موج میزند شوق حریم کرب و بلا موج میزند این جا نشسته ایم شاید نظر کنی این جا که ازدحام گدا موج میزند خوشحالم این سعادت رو داشتم که شب اول محرم در محیط صمیمی و حسینی مهدیه یوسف زهرا (عج) شرکت کنم. خادمین هيئت پارچه ای به…