رادیو بصیر

🔹 مصاحبه با یکی از خواهران شرکت کننده در جلسه هیئت که ۲/۵ ساله هستن و هرهفته پای ثابت هیئت توصیه میکنم این گزارش روازدست ندید 📣 رادیو بصیر تقدیم میکند 🔊 گزارش رادیویی از جلسه هیئت مهدیه یوسف زهرا_عج 🎙 مصاحبه رادیویی با استاد محمد…

خیرین فاطمی(س)

خیرین-فاطمی (س) #وابسته به کانون لیان فرهنگ گستر بصیر توزیع بیش از14بسته ارزاق مابین نیازمندان و همچنین چندین بسته لوازم التحریر،بین دانش آموزان نیازمند.(1396/8/7)

باشگاه خانواده بصیر

جلسه شورای سیاست گذاری باشگاه خانواده بصیر (1396/8/6) در محل کانون لیان فرهنگ گستر بصیر برگزار گردید. 🛑 جلسه عمومی خانواده بزرگ بصیر روز جمعه ۳ آذرماه از ساعت ۱۰/۳۰ صبح در محل کانون بصیر برگزار خواهد شد. این جلسه…

در مزار شهدا

امیرالمؤمنین علی (علیه السلام ) : چه سخن حکیمانه ی جامعی است این سخن که : آن چه بر خود می پسندی، برای مردم نیز بپسند؛ و آن چه برای خود نمی پسندی ، برای آنان نیز پسندیده مدار. { تحف العقول ؛ترجمه حسن زاده،ص133} به مصاحبه با رزمنده ها ، که از…

دلگویه خانم صیدآبادی از خادمی در مهدیه یوسف زهرا(عج)

بهترین محرم برای من اون سالی بود که تو هيئت خادمی کردم .اون سال آقای ناصری به من گفتند که در این راه متوسل به حضرت فضه بشوم و در مورد ایشون مطالعه کنم. با توسل به خانم فضه هر کاری داخل هيئت انجام میدادم. برام شیرین تر شده بود و اتفاق شیرین…

دلگویه خانم نظیری از حضور خود در جلسات هيئت

به نام خدا همسر بنده خیلی اهل هيئت نبودند ولی از زمان آشنایی با مهدیه یوسف زهرا (عج) عاشقانه از کار های شخصی خود میگذشتند و خود را اول وقت به جلسه هيئت می رساندند. یکی از روز های هيئت در سفر بودیم که با تمام اصرار های اقوام ایشون حرکت کردن…