گروه سرود بصیر

گروه سرود بصیر توانست با اکثریت آرا ئ هیات داوران بخش سرود جشنواره حائز رتبه نخست گردد و بااجرا بسیار عالی خود با موضوع مدافع حرم رنگ و بوی خاصی را به اختتامیه جشنواره بانوی آفتاب دهد و بسیاری از حاضرین را به یادت شهدای مدافع حرم منقلب…

گردهمایی امام رضا (ع)

از جمله اتفاقات بسیار جالی  که شب اختتامیه جشنواره  افتاد،حضور عده کسیری از علاقه مندان به هنر در سالن برگزاری مراسم بود .نکته جالب اینکه عده ای از حضار به دلیل کمبود جا به صورت ایستاده و یا با نشستن در کف سالن اسرار به حضور در این مراسم…