افتتاح کترینگ بصیر با حضور استاد ناصری و دکتر زرغام و رضایی و تیمسار نظیری و مهندس نظیری

کترینگ بصیر با حضور استاد ناصری و دکتر زرغام و دکتر رضایی و تیمسار نظیری و مهندس نظیری و جناب آقای بحرالعلوم و آقای منصوریان و آقای سید بابائی ( معاونت کانون ) افتتاح گردید. در این دیدار مهندس نظیری ( مدیریت کترینگ ) نحوه کار این واحد را…