مرور

گپ

دلگویه خانم محمدی متولد سال 1366 در شب اول محرم سال 1396

در سینه ام ولای شما موج میزند شوق حریم کرب و بلا موج میزند این جا نشسته ایم شاید نظر کنی این جا که ازدحام گدا موج میزند خوشحالم این سعادت رو داشتم که شب اول محرم در محیط صمیمی و حسینی مهدیه یوسف زهرا (عج) شرکت کنم. خادمین هيئت پارچه ای به…